MINECOFIN

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING

REPUBLIC OF RWANDA

Ibisonaburo ku (SDGs) ntego zihariye z’iterambere ry’ Rwanda
Inshingano z’Ishami rishinzwe Igenamigambi ry’Iterambere ry’Igihugu n’Ubushakashatsi (NDPR) n’indangaciro zaryo
Gahunda z’Igenamigambi ry’u Rwego
Imirongo ngenderwaho y’Ishoramari rya Leta
Ibyagezweho ugereranije n’Intego z’Iterambere ry’Ikinyagihumbi (MDGs)
Inyandiko ihamagarira gutegura Gahunda y’Igenamigambi no Gutegura Ingengo y’Imari
Isuzumwa ry ‘urwego rikorewe hamwe
Igenamigambi
Imihigo
Inyandiko iheruka yo kuwa 11-08-2015 yerekeye imicungire y’ibyagezweho (RBM)
Gahunda Ya Leta y'imyaka irindwi
Gahunda y’Imbaturabukungu mu Iterambere (EDPRS 2)
Icyerekezo 2020

[Translate to Kinyarwanda:] EDPRS2 (Both Main and Abridged)

[Translate to Kinyarwanda:]

The Economic Development and Poverty Reduction Strategy (2013-2018), stems from Rwanda’s Vision 2020 and guides medium term actions that will lead to the achievement of the Vision’s goals. The main goal of the strategy is to speed up Rwanda’s progress towards becoming a middle-income status country and creating a better quality of life for all Rwandans through sustained average GDP growth of 11.5% and accelerated poverty reduction to less than 30% of the population.

 

Download the EDPRS 2 abridged (summary) version here and full version here.

 

Abo turibo

Igenamigambi

Ingengo y'imari no Kwishyura

Amategeko N'amabwiriza

Itangazamakuru

©  2017  Ministry of Finance and Economic Planning.