MINECOFIN

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING

REPUBLIC OF RWANDA

Ibisonaburo ku (SDGs) ntego zihariye z’iterambere ry’ Rwanda
Inshingano z’Ishami rishinzwe Igenamigambi ry’Iterambere ry’Igihugu n’Ubushakashatsi (NDPR) n’indangaciro zaryo
Gahunda z’Igenamigambi ry’u Rwego
National Strategy for Transformation (NST1)
Imirongo ngenderwaho y’Ishoramari rya Leta
Ibyagezweho ugereranije n’Intego z’Iterambere ry’Ikinyagihumbi (MDGs)
Inyandiko ihamagarira gutegura Gahunda y’Igenamigambi no Gutegura Ingengo y’Imari
Isuzumwa ry ‘urwego rikorewe hamwe
Ishami rishinzwe Igenamigambi ry’Igihugu
Imihigo
Inyandiko iheruka yo kuwa 11-08-2015 yerekeye imicungire y’ibyagezweho (RBM)
Gahunda Ya Leta y'imyaka irindwi
Gahunda y’Imbaturabukungu mu Iterambere (EDPRS 2)
Icyerekezo 2020
National Investment Policy 25_April 2017

Gahunda y’Imbaturabukungu mu Iterambere (EDPRS 2)

Gahunda y’Imbatura Bukungu mu Iterambere 2(Inyandiko yose n’inshamake)

Gahunda y’imbaturabukungu mu iterambere (2013-2018) ikomoka ku cyerekezo 2020 cy’u Rwanda kandi igenga ibikorwa by’igihe giciritse biganisha kugera ku ntego z’icyerekezo. Intego nyamukuru y’ingamba no kwihutisha iterambere ry’u Rwanda rukaba igihugu gifite umusaruro uringaniye kandi kirangwa n’ ubuzima buzira umuze bw’abaturage binyuze mu kugira umusaruro mbumbe urambye ugera kuri 11.5% no kwihutisha kugabanya ubukene kugeza munsi ya 30% by’abaturage.   

Rebera hano Gahunda ya II y’Imbaturabukungu mu Iterambere (Incamake n’inyandiko yose biri hano.

Inyandiko ivuguye y’icyerekezo 2020.

Icyerekezo 2020 ni ngamba y’igihe kirekire ku iterambere ry’u Rwanda. Yateguwe binyuze mu buryo bw’inama y’igihugu y’umushikirano yo mu mwaka wa 1999 yemejewe mu 2000.  Intego z’ingenzi z’icyerekezo 2020 ni uguhindura u Rwanda rukaba igihugu gifite umusaruro iringaniye mu mwaka 2020 hagamijwe guteza imbere urwego rw’abikorera n’ubukungu bushingiye ku bumenyi.

 

Download the EDPRS 2 abridged (summary) version here and full version here.

 

Abo turibo

Igenamigambi

Ingengo y’imari no Kwishyurana

Amategeko n’Amabwiriza

Itangazamakuru

©  2019  Ministry of Finance and Economic Planning.