MINECOFIN

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING

REPUBLIC OF RWANDA

Ibisonaburo ku (SDGs) ntego zihariye z’iterambere ry’ Rwanda
Inshingano z’Ishami rishinzwe Igenamigambi ry’Iterambere ry’Igihugu n’Ubushakashatsi (NDPR) n’indangaciro zaryo
Gahunda z’Igenamigambi ry’u Rwego
Imirongo ngenderwaho y’Ishoramari rya Leta
Ibyagezweho ugereranije n’Intego z’Iterambere ry’Ikinyagihumbi (MDGs)
Inyandiko ihamagarira gutegura Gahunda y’Igenamigambi no Gutegura Ingengo y’Imari
Isuzumwa ry ‘urwego rikorewe hamwe
Ishami rishinzwe Igenamigambi ry’Igihugu
Imihigo
Inyandiko iheruka yo kuwa 11-08-2015 yerekeye imicungire y’ibyagezweho (RBM)
Gahunda Ya Leta y'imyaka irindwi
Gahunda y’Imbaturabukungu mu Iterambere (EDPRS 2)
Icyerekezo 2020
National Investment Policy 25_April 2017

[Translate to Kinyarwanda:] Central Government

  Filename Info Modified
2016-2017 Budget Call Circular 2016-2017 Budget Call Circular  1 File 21-10-15 11:33
2017-2018_Budget_call_circular 2017-2018_Budget_call_circular  2 Files 19-10-16 13:12

[Translate to Kinyarwanda:] Local Government

  Filename Info Modified
2016-2017 Budget call circular 2016-2017 Budget call circular  1 File 21-10-15 11:35
2017-2018_Budget_call_circular 2017-2018_Budget_call_circular  2 Files 19-10-16 13:11

Abo turibo

Igenamigambi

Ingengo y’imari no Kwishyurana

Amategeko n’Amabwiriza

Itangazamakuru

©  2020  Ministry of Finance and Economic Planning.