MINECOFIN

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING

REPUBLIC OF RWANDA

Ibisonaburo ku (SDGs) ntego zihariye z’iterambere ry’ Rwanda
Inshingano z’Ishami rishinzwe Igenamigambi ry’Iterambere ry’Igihugu n’Ubushakashatsi (NDPR) n’indangaciro zaryo
Gahunda z’Igenamigambi ry’u Rwego
Imirongo ngenderwaho y’Ishoramari rya Leta
Ibyagezweho ugereranije n’Intego z’Iterambere ry’Ikinyagihumbi (MDGs)
Inyandiko ihamagarira gutegura Gahunda y’Igenamigambi no Gutegura Ingengo y’Imari
Isuzumwa ry ‘urwego rikorewe hamwe
Ishami rishinzwe Igenamigambi ry’Igihugu
Imihigo
Inyandiko iheruka yo kuwa 11-08-2015 yerekeye imicungire y’ibyagezweho (RBM)
Gahunda Ya Leta y'imyaka irindwi
Gahunda y’Imbaturabukungu mu Iterambere (EDPRS 2)
Icyerekezo 2020
National Investment Policy 25_April 2017

[Translate to Kinyarwanda:] National Development Planning and Research Directorate (NDPR)

[Translate to Kinyarwanda:] Mission Statement

Driving Change through Transformational Plans and Investments

Units within the Department

The department is composed of two units: the Public National Investment Planning Unit and the National Planning and Monitoring  unit . Together, these contribute towards the performance of the following functions of the department.

Main Functions of the Department

1. Coordinating the elaboration of national development planning for both central and local government

2.  Monitoring of progress on priority national development outcomes working with relevant institutions

3. Initiating and supporting the conduct of analytical works to foster evidence based policy making;

4. Coordinating the elaboration of the national investment programme and ensuring synergy between the investment plans at all levels

5. Identifying priority investments to be undertaken to achieve national development strategies.

6. Establishing criteria for appraisal and prioritization of public investments in the context of limited resources

7. Developing national capacities in planning, monitoring and investment planning

Abo turibo

Igenamigambi

Ingengo y’imari no Kwishyurana

Amategeko n’Amabwiriza

Itangazamakuru

©  2017  Ministry of Finance and Economic Planning.