MINECOFIN

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING

REPUBLIC OF RWANDA

MENYA MINECOFIN
Organizational Chart
Servisi zitangwa na MINECOFIN
Minisitiri
Umunyamabaga wa leta ushinzwe ijyenamigambi
Umunyamabanga uhoraho
Ishami rishinzwe Igenamigambi ry’Iterambere ry’igihugu & Ubushashatsi
Ingengo y’Imari y’Igihugu
Ishami rishinzwe Gutezambere Urwego rw’Imari
Umuyobozi Mukuru ushinzwe Ubukungu
Umugenzuzi Bwite Mukuru
Ishami rishinzwe ibikorwa rusange
Umucungamari Mukuru
Agashami gashinzwe Imucungire y’Imishinga Ihurijwe hamwe (SPIU)

Abo turibo

Igenamigambi

Ingengo y’imari no Kwishyurana

Amategeko n’Amabwiriza

Itangazamakuru

©  2021  Ministry of Finance and Economic Planning.