MINECOFIN

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING

REPUBLIC OF RWANDA

MENYA MINECOFIN
Organizational Chart
Servisi zitangwa na MINECOFIN
Minisitiri
Umunyamabaga wa leta ushinzwe ijyenamigambi
Umunyamabanga uhoraho
Ishami rishinzwe Igenamigambi ry’Iterambere ry’igihugu & Ubushashatsi
Ingengo y’Imari y’Igihugu
Ishami rishinzwe Gutezambere Urwego rw’Imari
Umuyobozi Mukuru ushinzwe Ubukungu
Umugenzuzi Bwite Mukuru
Ishami rishinzwe ibikorwa rusange
Umucungamari Mukuru
Agashami gashinzwe Imucungire y’Imishinga Ihurijwe hamwe (SPIU)

Minisiteri y’Imari n’Igenamigambi (MINECOFIN)

Minisiteri y’Imari n’Igenamigambi (MINECOFIN) yagiyeho muri Werurwe 1997 nyuma yo guhuza Minisiteri y’Imari na Minisiteri y’Igenamigambi.Ibi byakozwe hagamijwe kunoza no guhuza ibikorwa by’imirimo ijyanye n’imari n’imirimo y’igenamigambi. Mu kuvugurura minisiteri mu kwezi kwa Gashyantare 1999, Minisiteri yafashe inshingano z’iterambere ry’ubutwererane zivanwa muri Minisiteri y’Ububanyi n’Amahanga.    

Inshingano

Kuzamura umusaruro urambye, amahirwe ajyanye n’izamuka ry’ubukungu n’ibipimo ngenderwaho by’ubuzima ku banyarwanda bose.

  Icyerekezo

Guteza imbere u Rwanda rukaba igihugu kitarangwamo ubukene.

Intego

ü  Kugira ubukungu rusange buhamye burangwa n’igabanuka ry ’agaciro ryoroheje, kuziba icyuho mu ngengo y’imari mu buryo buringaniye n’umwenda wa Leta urambye;

ü  Kwihutisha igenamigambi ryihuse rishingiye ku bintu bifatika no ku ngengo y’imari ya Leta ishingiye ku musaruro;

 

ü  Gukusanya amafaranga y’imbere   mu gihugu n’aturuka hanze (twavuga nk’imisoro, amahoro, imisanzu y’ubwiteganirize bw’izabukuru, inkunga, inguzanyo, n’ibindi)

ü  Kugera ku bipimo ngenderwaho bihanitse mpuzamahanga mu micungire y’imari ya Leta(PFM) hagamijwe kubazwa uko amafaranga yakoreshejwe

ü  Gutunganya imitangire ya servisi no kubazwa uko imari yakoreshejwe binyuze mu buryo bukwiye no kwegereza imisoro inzego zibanze;

ü   Kugira uruhare mu kongera umusaruro w’ubukungu, amahirwe yo kubona imirimo, uburyo bw’ishoramari n’ibindi byiza bikomoka ku ishoramari rikozwe na Leta;  

ü  Kugira uruhare mu kuzamura ibipimo ngenderwaho by ’imibereho y’abaturage n’iterambere rya muntu mu buryo burambye;

ü  Guteza imbere isoko ry’imari rihamye, rikwiye kandi rirambye rigera ku bice byose by’abaturage

ü  Kugira uruhare mu guteza imbere isoko ry ’umurimo nta kubogama kandi mu buryo bukwiye no guteza imbere kwikorera kandi hirindwa ibyateza ibyago ku iterambere ry’ubukungu;

ü  Kureba ko hariho uburyo bukwiye kandi buboneye bwerekeye imisoro n’amahirwe ajyanye no koroherezwa gukora, kuzigama no gushora imari mu iterambere ry’igihugu

ü      Kugira uruhare mu kwihutisha guhuza akarere binyuze mu kwemera impinduka hamwe n’urujya n’uruza rw’ibicuruzwa; 

ü       Guha MINECOFIN ubushobozi ikaba urwego rukomeye, rihamye kandi rukemura ibibazo.

 

 

Abo turibo

Igenamigambi

Ingengo y’imari no Kwishyurana

Amategeko n’Amabwiriza

Itangazamakuru

©  2020  Ministry of Finance and Economic Planning.