MINECOFIN

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING

REPUBLIC OF RWANDA

MENYA MINECOFIN
Organizational Chart
Minisitiri
Umunyamabaga wa leta ushinzwe ijyenamigambi
Umunyamabanga uhoraho
Umuyobozi Mukuru ushinzwe Ubukungu
Umugenzuzi Bwite Mukuru
Ishami rishinzwe ibikorwa rusange
Ishami rishinzwe Igenamigambi ry’Iterambere ry’igihugu & Ubushashatsi
Servisi zitangwa na MINECOFIN
Ishami rishinzwe Gutezambere Urwego rw’Imari
Agashami gashinzwe Imucungire y’Imishinga Ihurijwe hamwe (SPIU)
Ingengo y’Imari y’Igihugu
Umucungamari Mukuru

Ishami rishinzwe Gutezambere Urwego rw’Imari

Intego n’Inshingano z’ Ishami rishinzwe Gutezambere Urwego rw’Imari

Muri raporo yo mu mwaka wa 2005 kuri Gahunda y’Isuzuma rw’ Urwego rw’Imari yateguwe   ku bufatanye bwa Banki y’Isi n’Ikigega Mpuzamahanga cy’Imari yagaragaje intege nke mu rwego rw’imari kandi itanga ibitekerezo byo kuvugurura kugira ngo ibibazo bikemurwe. Gahunda yo Guteza Imbere Urwego rw’Imari   ni cyo gisubizo.

Itsinda ryashyizweho kandi ritegura Gahunda yo Guteza Imbere Urwego rw’Imari (FSDP) riyobowe na Banki Nkuru y’u Rwanda ikorana bya hafi na komite mpuzabikorwa ku rwego rw’igihugu igizwe n’abafatanya bikorwa b’ingenzi muri buri rwego rwagenwe na Gahunda yo Guteza Imbere Urwego rw’Imari.  

Inyandiko   y’inama y’abaminisitiri yarateguwe kandi igaragaza ibikubiye muri Gahunda yo Guteza Imbere Urwego rw’Imari   igaragaza ibibazo byerekeranye na gahunda hamwe n’urutonde rw’ibikorwa bisabwa gushirwa mu bikorwa.  Inama y’abaminisitiri yemeje inyandiko na gahunda ya politiki irambuye mu gushyingo 2006 kandi muri rusange yemeza urutonde rw’ibikorwa birambuye biyishyigikira.

Gahunda y’iterambere rirambye ry’u Rwanda nk’uko bivugwa mu cyerekezo 2020, ishaka guhindura u Rwanda rukaba igihugu gifite umusaruro uringaniye kandi rukaba ihuriro ry’itumanaho n’ubucuruzi mu by’ubukungu mu mwaka wa 2020. Urwego rw’imari ruhamye kandi rukora ni ingenzi kandi ni kintu cya ngombwa kugira ngo iyi ntego igerweho. U Rwanda rugamije   guteza imbere urwego rw’imari ruhamye by’umwihariko hagamijwe:

1.       Kwagura uburyo bwo kubona inguzanyo na serivisi z’imari;

2.       Gushyigikira ubukangurambaga bwerekeye ubwizigamire cyane cyane ubwizigamire bw’igihe kirekire;

3.        Gukora ubukangurambaga ku bijyanye no gushora imari by’igihe kire kire;

Abo turibo

Igenamigambi

Ingengo y’imari no Kwishyurana

Amategeko n’Amabwiriza

Itangazamakuru

©  2019  Ministry of Finance and Economic Planning.