MINECOFIN

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING

REPUBLIC OF RWANDA

Politiki y’Ubukungu Rusange
IMICUNGIRE Y’UBUKUNGU RUSANGE
POLITIKI Y’IMISORO
IKIGANIRO CYA BA RWIYEMEZAMIRIMO B'IGIHUGU
IHUZWA BW’UBUKUNGU BW’AKARERE
IMIKORANIRE HAGATI Y’IBIGO MPUZAMAHANGA BY’IMARI
Inkunga zituruka Hanze
POLITIKI Y’IMYENDA YA LETA

Imikoranire hagati y’ibigo mpuzamahanga by’imari

IMIKORANIRE HAGATI Y’IBIGO MPUZAMAHANGA BY’IMARI.

Intego y’umurimo

Hashingiwe ku nyandiko ishyigikira politiki, igihugu cyemera gushyira mu bikorwa politiki zitandukanye zigenewe kubungabunga ubukungu rusange n’imari kwihutisha umusaruro hagamijwe kugira umwenda wo hanze n’uw’imbere irambye. Muri izo nshingano harimo ibisabwa byihariye bigaragara mu nyandiko igaragaza ubushake bw’igihugu no mu nyandiko imenyekanisha Politiki y’Imari n’Ubukungu (MEFP). 

 

Itsinda ry’Ikigega Mpuzamahanga cy’Imari gisura igihugu kigakusanya amakuru ndetse kigirana   ibiganiro na Leta n’abakozi ba Banki Nkuru y’ u Rwanda rimwe na rimwe n’abashoramari bikorera, abadepite n’imiryango itegamiye kuri Leta. Mu gihe ritashye, itsinda ritanga raporo ku buyobozi bukuru bw’Ikigega kugira ngo butange ibitekerezo. Ibitekerezo by’inama y’ubuyobozi bitangwa mu ncamake kandi bishyikirizwa abayobozi b’igihugu. Intego nyamukuru yo gukurikirana ni ugufasha igihugu kugera ku imari ihamye n’umusaruro w’ubukungu buramye hagamijwe kugira igihugu gifite icyerekezo cy’ishoramari.

Imiterere y’umurimo

Gutegura inyandiko ishyigikira politiki(PSI) bisuzumwa kabili mu mwaka. Mbere ya buri suzuma, Agashami gashinzwe politiki rusange gategura kandi kagatanga raporo (gakoresheje ibibazo byoherezwa n’Ikigega Mpuzamahanga cy’Imari ukwezi kumwe mbere y’uko itsinda rigera mu gihugu, hategurwa imterere y’ubukungu rusange) n’amakuru ku bukungu no kuri politiki y’ubukungu rusange n’ubukungu buciriritse, imisoro na politiki y’ifaranga, amakuru ku buyobozi hagakorwa ibiganiro n’imishyikirano n’ibindi.    

 

Mu gihe cy’isuzuma, itsinda ryaboherejwe n’Ikigega risuzuma izamuka ry’ubukungu bw’igihugu na gahunda yateguwe n’agashami gashinzwe ubukungu rusange gafatanyije na Banki Nkuru y’u Rwanda kandi kagirana ibiganiro n’abafatanya bikorwa batandukanye  kuri politike.

  Mu gihe itsinda ry’Ikigega Mpuzamahanga rishoje imirimo, Minisitiri w’Imari n’Igenamigambi na Banki Nkuru y’u Rwanda bakora inyandiko igaragaza ibyo biyemeje kuzakora yohererezwa    Umuyobozi Mukuru w’Ikigega Mpuzamahanga cy’Imari (IMF) isaba kwemeza politiki zirimo gusuzumwa n’Ikigega Mpuzamahanga cy’Imari kandi inyandiko ijyanye na politiki y ‘ubukungu n’imari ivuguruye igaragaza politiki Leta iteganya gushyira mu bikorwa n’ibisabwa kugira ngo gahunda igere ku musaruro. Ibyo bisabwa hamwe n’ibisabwa birebana na raporo bigaragara mu nyandiko yihariye yumvikanyweho hagati y’igihugu n’Ikigega Mpuzamahanga cy’Imari.

Mu gihe cy’ishyirwa mu bikorwa rya gahunda, agashami gashinzwe ubukungu rusange n’amashami ya Banki Nkuru y’u Rwanda batanga raporo buri cyumweru, ukwezi cyangwa buri mwaka kandi amakuru yumvikanyweho mu nyandiko yihariye yumvikanyweho hagati y’igihugu n’Ikigega Mpuzamahanga cy’Imari ku mpanvu zo gukurikira gahunda.

 

Abo turibo

Igenamigambi

Ingengo y’imari no Kwishyurana

Amategeko n’Amabwiriza

Itangazamakuru

©  2019  Ministry of Finance and Economic Planning.